Protection de la confidentialité

Politique de confidentialité / privacyverklaring

MARIE-amsterdam est verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

La vie privée est belangrijk. Niet alleen voor jou als consumer, maar ook voor ons als webshop. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan uiterst zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. MARIE-amsterdam stelt nooit je gegevens voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid est van toepassing op het gebruik van de website and webshop. Per 1-1-2022 gelden deze voorwaarden , met het publiceren hiervan vervallen de voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens van jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel kunnen worden gedeeld met derden. Ook leggen wij uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Heb je vragen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op. Je vindt de contactgegevens onderaan deze verklaring of op deze pagina .

Confidentialité


Persoonsgegevens die wij verwerken

MARIE-amsterdam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Numéro de téléphone
 • Adresses e-mail

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken in correspondentie in telefonisch.

 

Doel van de gegevensverwerking


Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt.


MARIE-amsterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

 • Voor het afhandelen van jouw betaling.
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • MARIE-amsterdam analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren het aanbod van producten en diensten af ​​te stemmen op jouw voorkeuren.
 • MARIE-amsterdam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Je gegevens worden niet met derden verkocht of gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige, administratieve of wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MARIE-amsterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Automatische verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingsysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Logiciel Webwinkel

Shopify.com

Onze site Web et boutique en ligne est disponible avec le logiciel de Shopify.com. Persoonsgegevens die ten behoeve van onze dienstverlening die je aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify.com heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gegevens voor ander doel. Shopify.com est sur la base de l'overeenkomst die wij met hebben gesloten verplicht om passende om passende beveiligingsmaatregelen te neme n . In een speciaal opgestelde Verwerkersovereenkomst tussen Shopify.com en MARIE-amsterdam ligt vaste hoe beide partijen samen omgaan met klantgegevens. Deze overeenkomst est te alle tijden in te zien en opvraagbaar via MARIE-amsterdam zie contactgegevens onderaan deze verklaring.

 

E-mail et mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze nieuwsbrieven met MailChimp. Mailchimp zal je naam en e=mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch is verzonden, zie je altijd een link om je weer uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. Als je je uitschrijft, ontvang je onze nieuwsbrief niet meer.

Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. Mailchimp maakt gebruik van cookies andere internet technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend and gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.


Hoe en door wie worden betalingen verwerkt

Betalingsdiensten

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij oa gebruik van iDeal. Bij inscription van betalingsgegevens noteren we alleen je betaalwijze (MasterCard, VISA, American Express, PayPal, iDEAL, Afterpay ???? ). Uiteraard worden bankgegevens niet door ons opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.

 

Après-paiement

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij oa gebruik van Afterpay. Afterpay verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer. Afterpay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Afterpay dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Afterpay bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Logistique

PostNL

Als je een fysieke bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om je bestelling bij jou te laten bezorgen.

Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

 

Hoe lang nous persoonsgegevens méfiez-vous

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je zelf aangeeft niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek . Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Er is daarnaast geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

 

Cookies die wij gebruiken

MARIE-amsterdam gebruikt functionele, analytische et tracking cookies. Un cookie est un petit tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

MARIE-amsterdam gebruikt cookies met een puur technischefunctionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onhouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Cookies van derde partijen

Via notre site Web, les cookies sont utilisés par Google en Amérique, en tant que fournisseurs de « Analytics ». Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapports te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken zodat wij onze diensten waar nodig kunnen verbeteren. Deze verwerker est mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te gegeven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan ​​de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MARIE-amsterdam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek in kan dienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar MARIE-amsterdam. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende velden zwart(onherkenbaar): je pasfoto. MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort of ID nummer en Burgerservicenummer. Dit ter bescherming van je privacy. Nous reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek. MARIE-amsterdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ce peut via le lien volgende :

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

 

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen

MARIE-amsterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@MARIE-amsterdam

 

Wijzigingen dans la vie privée

Wij behouden ten alle tijden het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.